Quantum Healing hypnose therapy

Deze Quantum Healing techniek ontworpen door Dolores Cannon is een hypnose techniek waarin we instant qauntum healing kunnen verkrijgen. Hypnose niet zoals de meeste kennen maar meer als een vorm van trance waarin je dieper in jezelf kunt kijken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een sjamanistische trance reis of helende reis in je onderbewustzijn.

Dolores Cannon (RIP 2014)  was veertig jaar actief bezig met hypnose en past life regression zoals het wordt genoemd. Zij was een absolute pioneer op dat vlak!

Ik heb een aantal jaar geleden het geluk gehad om een cursus te kunnen volgen bij deze uitzonderlijke dame. De technieken die nodig zijn voor deze therapie heb ik dus van de meester zelf geleerd.

Door middel van een geleide meditatie en hypnose techniek brengt de therapeut de klant in een vorm van trance waarin we contact kunnen maken met het onderbewustzijn van de klant. De therapeut zal de klant dan begeleide op  een qauntumreis door tijd en ruimte en de klant zal een of meerdere herinneringen of vorige levens opnieuw ervaren. Deze onbewuste herinneringen brengen altijd interessante lessen met zich mee. De klant kiest zelf onbewust welke beelden hij zal zien en beleven.

Trance

Trance is vorm van mentale toestand. Normaal zijn onze hersenen in beta golven, dit zijn de golven aanwezig wanneer we bewust actie ondernemen en op de buitenwereld zijn gericht. Ze zorgen voor ons dagelijks functioneren. Stress en spanning zijn een gevolg van teveel beta golven zonder waardevolle ontspanning of afdalen in alpha golven. Enkele keren op een dag gaan we automatisch over op alpha golven deze zijn de eerste vorm van trance golven.bv als we televisie kijken of een boek lezen of gewoon even afdwalen in onze gedachten. Niemand blijft de hele dag in beta. De alpha golven zijn ontspannend en belangrijk voor een gezond lichaam en geest. Alpha golven worden geproduceerd  bij ontspanning , het naar binnen richten van de geest, dagdromen en visualiseren, meditatie. Bij trance gaan we dus dieper in de alpha golven en is eigenlijk een  natuurlijke en gezonde toestand van de hersenen.

Dan zijn er nog theta golven, deze ontstaan juist voor je in slaap valt. zij zijn ook verbonden met creativiteit, inspiratie en dromen. Deze golven zijn ideaal voor een goede sessie. Maar het is niet voor iedereen even gemakkelijk om deze staat te bereiken, hiervoor moet je durven loslaten. De beste resultaten worden hier geboekt en de klant zal zich niet veel herinneren. Wanneer we deze trance staat hebben is er niet veel meer van ons mentaal denkend bewustzijn actief en kunnen we diep doordringen op quantum niveau.

En dan heb je nog delta golven deze komen voor in diepe slaap toestand.

Wat gebeurt er?

Dus tijdens de sessie neem ik jullie mee naar alpha golven of theta golven en gaan we je denkend bewustzijn even opzij zetten zodat we in contact komen met je diepe onderbewustzijn en hogere zelf. Eerst reizen we naar een vorige tijd en ruimte waar jij ook leefde en beleven we een stukje van een vorig leven opnieuw, dit kan ook perfect dit leven zijn toen je jonger was. Hier zoeken we verheldering en heling. Soms kan het zijn dat we twee of zelfs drie levens zien. Na dat we de reis gemaakt hebben maken we contact met de hogere zelf of superbewuste geest. Deze bewustzijnsvorm weet alles over jouw, het is je ziel.

Wanneer we contact hebben met jouw hogere zelf kunnen we vragen stellen over je leven hier en nu en kan je dus interessante dingen te weten komen over toekomst en verleden. Ook kan er krachtige genezing plaatsvinden, je hogere zelf is in staat om instant zeer krachtige qauntum healing te doen plaatsvinden, wat dan later gereflecteerd word in de fysieke wereld, je lichaam en cellen hebben tijd nodig om zich aan te passen aan dit veranderde qauntum of energie veld. Vele langdurige ziektes kunnen ophouden, moeilijke problemen plots opgelost of pijnen verwijdert. Dit kunnen problemen of pijnen uit dit leven zijn maar soms ook trauma’s die we nog meedragen uit vorige levens. Wanneer we krachtig in het qauntumveld gaan ingrijpen kunnen er oude vastgeroeste patronen of ziektes weggehaald worden op energetisch niveau en dit zal stap voor stap naar gezondheid gereflecteerd worden in het fysieke niveau. Ook is het belangrijk te weten dat jouw hogere zelf het allerbeste weet wat voor jouw goed is, we werken op het niveau van jouw ziel. We gaan dus niet werken met krachten van buitenaf maar met jouw eigen diepere wijsheid!! Deze kracht weet perfect wat je moet leren en wat je nodig hebt,welke healing je verdient, perfect in evenwicht met je zelf en het al. Meestal vragen we aan je superbewustzijn om een bodyscan te doen, je hogere zelf zal zo problemen in je lichaam kunnen detecteren en verduidelijken, dit wil zeggen de emoties die erachter zitten ontrafelen. Door inzicht te krijgen in de emoties worden de meeste problemen al opgelost. Ook is de hogere zelf dan in staat om healing te voorzien indien nodig. Het contact en werken met de hogere of superbewuste geest is afhankelijk van de diepte van jou trance, en jou mogelijkheid om jou denken helemaal los te maken. Voor sommige gaat dit heel goed andere hebben hier meer moeilijkheden mee en hebben soms een tweede sessie nodig. Ook al komen er geen antwoorden van jou bij de vragen zelf kan ik wel bewust connecteren met jou superbewuste geest en op die manier werken. Ik merk dat er steeds een interessant proces plaats vind hoe goed of “hoe slecht” de trance en reis was. Ieder heeft andere stappen nodig in zijn groei.

We reizen naar vorige levens omdat er dikwijls problemen in dit leven worden meegedragen uit een vorig leven. Je ziel is op reis door tijd en ruimte en op zoek naar kennis en ervaring. Elk leven probeert hij bij te leren en meer ervaring op te doen, dichter bij de waarheid te komen en zijn ware bron aan te raken. Dit verloopt niet altijd even goed ( kijk maar in onze geschiedenis) en niet alle lessen die op ons pad komen zijn even leuk. Soms maken we verkeerde keuzes of houden we onbewust vast aan pijn, daarom kunnen sommige traumatische ervaringen in een bepaald leven meegedragen worden in dit leven. Ook lessen die niet geleerd worden, kunnen meegedragen worden. Dit is je karma dat je meebrengt. Door dergelijke therapie te doen kan je karmische stukken helen of meer helderheid krijgen hoe het op te lossen.

Ook fysiek kan je problemen hebben die je meedraagt uit vorige levens, ik denk maar aan geboortevlekken of bepaalde pijnplekken.

In sommige gevallen neem ik je mee naar het moment van sterven in dat leven, en ervaar je hoe jouw ziel zich losmaakt en overgaat naar de hemel, dit is gewoon prachtig om te ervaren, voor de klant en de therapeut omdat deze hemelse energieën zeer mooi zijn. Soms zijn er dan ook bekende zielen, vrienden die al overleden zijn die je opwachten of in sommige gevallen je engelen die je meenemen en helpen. Door dit te ervaren wordt je je sterk bewust en ervaar je het zelf dat de dood niet de dood is en dat we geen schrik hoeven te hebben hiervoor. Alleen dit al is voor vele mensen een revolutionair gegeven om te begrijpen en te ervaren.

Sommige mensen zoeken groei op het niveau van ziel en geest en willen hun bewustzijn vergroten, dit is ook mogelijk! Wanneer we bv na het sterven je ziel volgen kunnen we bij je familie uitkomen of andere bijzondere plaatsen waar heling op dieper niveau kan plaatsvinden.

Waarom

Er kan gewerkt worden aan vele verschillende facetten. Mensen met specifieke lichamelijke klachten kunnen geholpen worden, mensen met emotionele problemen, trauma’s,… ook problemen met de algemene levenskwaliteit, job of relatie kunnen verheldert worden, we kunnen soms zelfs antwoorden vinden op belangrijke levenskwesties of beslissing.

Mensen die op zoek zijn naar zichzelf of naar spirituele groei zijn ook zeer welkom, dergelijke sessies kunnen je veel inzichten bezorgen over jezelf en je bewustzijn verhogen. Deze techniek is zeer krachtig als je meer in contact wil staan met je diepere waarheid en ziel.

Wat zeker is, is dat er al ongelooflijke resultaten zijn geboekt door middel van deze techniek, moderne geneeskunde en wetenschap begrijpen niet hoe het kan maar de resultaten zijn er, niet alleen bij dolores cannon zelf maar bij vele die de techniek geleerd hebben.. Ongeneeslijke ziekte die plots blijken te genezen, dit omdat de achterliggende oorzaak wordt opgelost of de achterliggende emotie wordt verhelderd en indien nodig weggenomen. Aangezien ziekte bijna altijd een reflectie is van (on)bewuste emoties en gedachtepatronen kunnen deze ziektes (gevolgen) verbeteren doordat de achtergrond liggende oorzaak opgelost en genezen wordt hierdoor.

De quantum healing sessie?

Een sessie duurt ongeveer drie uur. Eerst is er een kennismakingsgesprek waarin gepraat word over de klant zijn leven, dit moment is zeer belangrijk omdat de therapeut de persoon moet leren kennen alvorens te starten zo kan de therapeut de juiste vragen stellen in de reis. Ook worden de vragen nagelezen en besproken die de klant heeft. In dit gesprek wordt er ook een rust gecreëerd en een vertrouwensband zodat de klant zich kan ontspannen en overgeven aan de sessie.

BELANGRIJK IS DUS DAT DE KLANT EEN VRAGENLIJST OPSTELT EN DEZE MEE BRENGT NAAR DE SESSIE.

De trance reis duurt een kleine twee uur met de intro bij dit kan variëren van klant tot klant. Na de sessie bespreken we de reis rustig met een warme drank.

Er word gezorgd dat de  klant met zijn  bewustzijn opnieuw aanwezig is in het hier en nu na de sessie, De techniek is volledig veilig, maar soms kan het zijn dat er na de sessie nog enkele emoties ontstaan ten gevolge van de healing dus plan niet te veel in diezelfde dag, maar neem rust. Ook de dagen die er op volgen kunnen soms wat emotioneel zijn, bv. mensen voelen zich verdrietig enkele dagen of hebben hoofdpijn, dit is niet erg dit zijn de emoties die loskomen, dit is een noodzakelijk gevolg van de healing.

De behandeling wordt volledig opgenomen en wordt achteraf meegegeven met de klant zodat deze die achteraf enkele keren rustig kan beluisteren, op die manier kan de informatie op de juiste manier worden geintegreert  in het bewustzijn. Hier hoort ook de klant duidelijk wat hij zelf gezegd heeft.

quantum healing

Wil je alvast iets meer weten over Dolores Cannon of over Quantum Healing Therapie? Bekijk dan dit kort filmpje even van haar. Op Youtube vind je nog veel meer: